kaaiman

Zwijg toch

Niet eens in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement, zou je nu toch zeggen, wordt zo hoogdravend over onbenulligheden gedramd als in Extra Time op Canvas. Vooral als Filip Joos zijn gelijk wil halen, en dat is iedere week.