leading story

1.418 dossiers op wachtlijst scholenbouw

Eind 2013 stonden 1.481 dossiers op de wachtlijst voor scholenbouw in het gesubsidieerd onderwijs. Die bijna 1.500 dossiers zijn samen goed voor 2,7 miljard euro. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013 van Agion, het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. In de Agion-cijfers zijn de cijfers voor de wachtlijsten in het gemeenschapsonderwijs niet meegeteld.