leading story

ACW vs. Dedecker

Het proces dat het ACW had ingesteld tegen Peter Dedecker (foto), aftredend Kamerlid voor de N-VA, is voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg voor onbepaalde duur uitgesteld. De N-VA’er had de christelijke arbeidersbeweging in de nasleep van de Arco-affaire beschuldigd van fiscale fraude, schriftvervalsing, belangenvermenging en misbruik van vennootschapsgoederen, waarop het ACW hem dagvaardde voor laster en eerroof. De partijen willen wachten op de uitkomst van het strafonderzoek dat door het Brusselse parket gevoerd wordt.