leading story

Administratieve lasten kwart lager sinds 2000

De administratieve lasten die wegen op de Belgische ondernemingen en zelfstandigen beliepen in 2012 6,36 miljard euro, zo goed als een stabilisering tegenover 2010. Dat meldt het Federaal Planbureau, dat de kosten tweejaarlijks opvolgt. In 2000 beliep de raming nog 8,57 miljard euro, of 26 procent meer dan bij het meest recente onderzoek.