Alle aandacht naar herstel economie na coronashock

De wereld opnieuw op slot gooien bij een opflakkering van het coronavirus is geen optie, menen almaar meer economen. 'Dat zou catastrofaal zijn voor de economie. De focus moet nu liggen op relance en structurele maatregelen.'