leading story

Ambtenaren staken op vrijdag 21 september

De ambtenarenvakbonden bij de Vlaamse overheid plannen een staking op vrijdag 21 september. Dat bevestigden ACV en VSOA gisteren. Ze protesteren tegen de plannen van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) om het ambtenarenstatuut te hervormen. De vakbondsactie geldt voor alle ambtenaren die onder het Vlaams personeelsstatuut vallen. Het onderwijs en De Lijn horen daar niet bij. De loodsen en de sluiswachters wel. Vooral in de scheepvaart valt veel hinder te verwachten.