leading story

Amper drie ondernemers interesse in vervangend ondernemerschap

Slechts drie ondernemers hebben zich dit jaar ingeschreven in het register van tijdelijk vervangende ondernemers. Dat systeem werd door toenmalig minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) in 2010 gelanceerd. Het moest ertoe leiden dat zelfstandigen tijdelijk op de rem kunnen gaan staan en hun zaak in de tussentijd in handen kunnen geven van een vervangend zelfstandige. Op het toppunt van het succes stonden er 48 kandidaat-vervangers geregistreerd, maar ondertussen is dat aantal geslonken naar drie potentiële vervangers. Slechts één daarvan heeft eerder al vervangopdrachten gedaan.