leading story

Begroting eindigde vorig jaar met tekort van 0,8 procent

De begroting sloot vorig jaar af met een tekort van 3,6 miljard euro, of 0,8 procent van het bruto binnenlands product. Dankzij een kunstgreep weliswaar, want het staat in de sterren geschreven dat het tekort dit jaar weer boven 1 procent klimt.