leading story

Beleggers betalen speculatietaks op laatst aangekochte aandelen

De federale regering viseert met de geplande speculatietaks de meeste recente aandelenaankopen. Dat vernam De Tijd op het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt.