leading story

België genereus met taksvoordelen voor onderzoek

België geeft 1,5 miljard euro ofwel 0,33 procent van het bruto binnenlands product (bbp) belastingvoordelen aan bedrijven omdat ze aan onderzoek en ontwikkeling doen. In de OESO, de club van rijke landen, is dat gemiddeld maar 0,09 procent van het bbp. Uit een analyse van het Planbureau blijkt dat het geld efficiënter kan worden gebruikt omdat de belastingaftrek voor onderzoeksinvesteringen en die voor octrooi-inkomsten niet efficiënt genoeg zijn om bedrijven aan te zetten meer te investeren in onderzoek.