leading story

‘België moet meer innoveren'

Tijdens de crisisjaren brokkelde de gunstige Belgische concurrentiepositie af. De reden is dat ons land vooral middel- en laagtechnologische goederen uitvoert. In dat segment moet ons land opboksen tegen hevigere internationale concurrentie van lagelonenlanden.