Beperken wachtuitkering geen duw naar job

Het minder snel geven van een tijdelijke uitkering aan werkloze jongeren heeft de werkkansen van die jongeren niet verhoogd. ‘Financiële prikkels werken niet altijd om mensen te activeren.’