leading story

Berlijn strenger voor premies EU-migranten

De Duitse regering is van plan strenger op te treden tegen misbruiken van de sociale zekerheid door migranten van binnen de EU. Op het eerste gezicht lijken de Duitse wetsvoorstellen geïnspireerd door de Britse hetze tegen Oost-Europese welvaartszoekers. Met dit verschil dat Berlijn wél belooft binnen de Europese wettelijke lijntjes te kleuren.