commentaar

Bibbergeld

De werknemers motiveren om aan de slag te blijven is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf.