leading story

Binnenland | Kort

Het aantal kinderen en jongeren uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs dat thuis geen Nederlands spreekt, blijft toenemen. Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordigster Vera Celis (N-VA) op basis van parlementaire vragen. In de Vlaamse Rand zijn de kinderen die het Nederlands niet als thuistaal hebben in de meerderheid. Vorig schooljaar spraken volgens Celis 21,5 procent van alle leerlingen uit het basisonderwijs thuis geen Nederlands. In het schooljaar 2012-2013 was dat nog 17,6 procent. In Vlaams-Brabant gaat het al om meer dan een kwart van de leerlingen in het basisonderwijs, in Antwerpen om ruim 22,4 procent. West-Vlaanderen zit aan het andere uiterste met slechts 11,9 procent anderstaligen in het basisonderwijs.