leading story

Binnenland | Kort

De Vlaamse Onderwijsraad, die alle onderwijsspelers bundelt, vindt het niet nodig bijkomende ijkings- of instaptoetsen in te voeren in het onderwijs. De voorbije jaren zijn meerdere instrumenten ingevoerd om jongeren bij hun studiekeuze te helpen. Dat geldt zowel voor het einde van het middelbaar onderwijs als voor de start van het hoger onderwijs. Er gaan stemmen op om dat arsenaal uit te breiden naar andere richtingen. Mogelijk belandt die discussie op de onderhandelingstafel van de Vlaamse regering. De Onderwijsraad vraagt dat de bestaande instrumenten worden geëvalueerd en geperfectioneerd, zegt hij in een advies.