Binnenland | Kort

Het aantal werknemers in België dat recht heeft op een fietsvergoeding stijgt binnenkort tot ongeveer 2,8 miljoen. Bijna 800.000 van hen zullen voor het eerst recht hebben op zo'n vergoeding, berekende de christelijke vakbond ACV. Dat is een gevolg van de sociale akkoorden in twaalf sectoren. Daardoor krijgen binnenkort 793.000 werknemers voor het eerst een vergoeding als ze met de fiets naar het werk rijden. De grootste groep nieuwkomers - zowat 470.000 - zit in het grootste paritair comité van het land: het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden. Ook in onder meer de metaalindustrie, de textiel- en de voedingsnijverheid wordt een fietsvergoeding ingevoerd. Van de zowat 2 miljoen werknemers die al langer een fietsvergoeding kunnen krijgen, zien 360.000 de vergoeding stijgen.