Binnenland | Kort

Het Vlaams Parlement zal zich voorlopig niet mogen buigen over communautaire zaken. De oppositiepartij Vlaams Belang had de oprichting van een ad-hoccommissie Institutionele Zaken gevraagd, maar het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement volgt de partij daar niet in. Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens is ontgoocheld en spreekt van een ‘merkwaardig bondgenootschap tussen het Vlaams-nationalistische N-VA en de belgicistische Open VLD.’ Vlaams Belang verwijst naar een bepaling in het Vlaamse regeerakkoord, waarin de regering-Jambon stelt dat het aan het parlement is verdere stappen op communautair vlak te zetten. Minister-president Jan Jambon (N-VA) had zo’n commissie in het vooruitzicht gesteld. Hoe lang het uitstel duurt, is nog onduidelijk.