Binnenland | Kort

Het leger begint vandaag aan het zesde jaar van de operatie Vigilant Guardian. De binnenlandse veiligheidsoperatie werd in januari 2015 bij hoogdringendheid gelanceerd wegens de terrorismedreiging. De operatie loopt nog steeds, ondanks de wens van Defensie om de steun aan de federale politie te verminderen, zodat de militairen weer op hun kernopdracht kunnen focussen. De kostprijs van Vigilant Guardian, die wordt betaald door de federale regering, heeft de kaap van 200 miljoen euro overschreden. Sinds midden 2018 verlengt de regering het theoretische plafond van 550 militairen van maand tot maand. Het werkelijke aantal manschappen bedraagt slechts 420, van wie 94 fungeren als ‘snel beschikbare reserve’, meldt minister van Defensie Philippe Goffin (MR).