Bodemonderzoek verplicht voor honderdduizend Vlaamse percelen

Eigenaars van grond met een risico op bodemverontreiniging zijn vanaf 2021 verplicht die te laten onderzoeken. Maar weinig mensen zijn ervan op de hoogte dat hun grond mogelijk vervuild is.