Bourgeois en Demotte moeten tijdrekken bij federale formatie

Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) moeten de slaagkansen van een federale regering met de N-VA en de PS aftoetsen. Voor een versnelling blijft het evenwel wachten tot na de voorzittersverkiezingen bij de PS.