leading story

Bourgeois verdedigt renteloze lening aan Vlaamse zakenclub

Vlak voor het paasreces besliste de Vlaamse regering om de zakenclub De Warande een renteloze lening toe te kennen van 800.00 euro. Maar die beslissing, en met name de manier waarop de lening zal worden terugbetaald, oogstte veel kritiek. De terugbetaling verloopt via de lidmaatschappen van de Vlaamse ministers, kabinetschefs en topambtenaren. Volgens oppositiepartijen sp.a en Groen gaat het om een verdoken subsidie. Ministers, kabinetschefs en topambtenaren moeten volgens de oppositie zelf maar instaan voor de betaling van hun lidgeld.