leading story

Brexit weegt op Britse economie

Economische krimp, electoraal radicalisme en de dreiging van een ‘no deal’: ook tijdens het zomerreces raast de brexitstorm over het Verenigd Koninkrijk.