leading story

Bruggepensioneerde binnen 9 maanden begeleid naar werk

Vlaanderen moet nieuwe bruggepensioneerden uiterlijk negen maanden na hun ontslag begeleiden naar werk. Aanvankelijk moest dat al ten laatste na zes maanden.