leading story

Btw-plicht voor advocaten niet geschorst

Het Grondwettelijk Hof heeft de vraag tot schorsing van de btw-plicht voor advocaten verworpen. Door het arrest kan de maatregel vanaf 1 januari 2014 ingevoerd worden.