Buitenland | Kort

De Democratische voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, wil de opstelling van een akte van beschuldiging tegen de Republikeinse president Donald Trump, om hem uit zijn ambt te kunnen zetten. ‘De president laat ons geen andere keuze, want hij heeft opnieuw geprobeerd onze verkiezingen te corrumperen voor zijn eigen gewin’, zei ze in een korte verklaring. ‘Ik vraag de voorzitters van de bevoegde commissies te beginnen met het opstellen van de artikelen van de inbeschuldigingstelling.’ Dat is een voorwaarde voor een latere stemming in de plenaire vergadering van het Huis. Daar zijn de Democraten in de meerderheid. In de Senaat zijn de Republikeinen in de meerderheid en kan de afzetting van Trump worden tegengehouden.