Advertentie
Advertentie
leading story

Buitenland | Kort

De Europese Commissie wil een eigen reserve aanleggen van blusvliegtuigen, waterpompen, veldhospitalen en ander materiaal om snel in te grijpen bij natuurrampen in de EU- lidstaten. Europees commissaris voor Humanitaire Hulp, Christos Stylianides, haalt zo het oude idee van stal voor een Europees urgentieteam voor civiele bescherming. Nu stellen de Europese lidstaten op vrijwillige basis teams en materiaal ter beschikking. Maar die capaciteit volstaat niet. Vaak worden meerdere lidstaten tegelijk geconfronteerd met overstromingen of bosbranden. De Commissie wil een eigen reservepool, rescEU, runnen en financieren. Tevens wil de Commissie lidstaten financieel ondersteunen voor operationale kosten en voor het opwaarderen en herstellen van materiaal dat in de Europese pool terechtkomt.