leading story

‘Burenruzies steeds moeilijker op te lossen via dialoog'

Niets of niemand lijkt nog veilig voor de mondige burger. Een bewonersgroep in Gent wil een zorgcentrum voor kanker patiënten wegens overlast weg uit hun gebouw.