Charles Michel krijgt Polen niet mee in Europese klimaatambitie

Pas na uren onderhandelen haalde Charles Michel op zijn eerste top als voorzitter van de Europese Raad een ‘akkoord’ binnen.  Dat ‘engagement om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken’ kleurde eventjes de VN-klimaattop in Madrid, die steeds stroever liep bij gebrek aan duidelijke ambities.