leading story

Commotie over inzet detectives bij consultant EY

De socialistische bediendenvakbond BBTK heeft bij de Brusselse arbeidsrechtbank een procedure opgestart tegen het ontslag van twee van zijn vakbondsafgevaardigden op de hoofdzetel van consultant EY in Diegem. Het ontslag deed heel wat stof opwaaien, omdat EY detectives inzette om de twee zowel in professionele als in privésfeer te schaduwen. Volgens de BBTK werden de twee eind vorige week op staande voet ontslagen, na de verspreiding van een BBTK-nieuwsbrief over de gang van zaken bij EY. Als er tegen maandag niet beslist wordt de ontslagen in te trekken kondigt de socialistische bediendevakbond verdere juridische en syndicale acties aan.