leading story

Crevits wil sleutelen aan taaltest Engels voor proffen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bekijkt of en hoe de taalregeling voor het hoger onderwijs bijgestuurd moet worden, zeker omdat dat een extra administratieve last voor het onderwijs veroorzaakt. Een kleine 10 procent van de Vlaamse proffen die lesgeven in het Engels, heeft nog geen attest behaald van de verplichte taaltest. Strikt genomen mogen zij niet langer lesgeven in het Engels. De universiteiten zelf zijn geen voorstander van de opgelegde taalregeling van de Vlaamse overheid.