Cultuursector: 'Laat publiek toe op basis van zaalgrootte'

De Vlaamse cultuursector, verenigd in de 'crisiscel cultuur', eist een onmiddellijke versoepeling van de coronamaatregelen. Dat is veilig en broodnodig om de sector overeind te houden, luidt het. In Antwerpen is het verbod op publieksevenementen alvast opgeheven.