Dan toch geen verbindingsman in Franstalig België

De functie van verbindingsofficier tussen het Brussels Gewest, Wallonië en de Franse Gemeenschap, die bij de Brusselse coalitiebesprekingen aan DéFI-voorzitter Olivier Maingain was toevertrouwd, lijkt tijdens de onderhandelingen over een regeerakkoord voor Wallonië en de Franse Gemeenschap tussen de PS, de MR en Ecolo gesneuveld te zijn. Volgens de Franstalige nieuwszender LN24 heeft de MR druk uitgeoefend dat er geen enkele medewerking zou komen van Wallonië of de Franse Gemeenschap met Maingain. ‘Er is tijdens de onderhandelingen overeengekomen om niet samen te werken met de structuur van de verbindingsofficier’, zegt Willy Borsus (MR).