leading story

De Block en Geens openen nieuw gesloten centrum voor illegale vrouwen in Holsbeek

De federale ministers Maggie De Block (Open VLD) en Koen Geens (CD&V), bevoegd voor respectievelijk Asiel en Migratie en de Regie der Gebouwen, hebben in Holsbeek een nieuw gesloten centrum geopend voor vrouwen in illegaal verblijf. Het gaat onder meer om mensen die een asielaanvraag hebben ingediend, daarna te horen hebben gekregen dat ze geen erkenning krijgen als vluchteling en dus het land moeten verlaten. Wie dat niet vrijwillig doet, moet gedwongen vertrekken. Mensen van wie de diensten een grote zekerheid hebben dat ze kunnen uitgezet worden, worden tot aan hun repatriëring opgesloten in een gesloten centrum. Het centrum in Holsbeek kan maximum 50 alleenstaande vrouwen huisvesten. Ze zullen worden overgeplaatst vanuit de centra van Brugge en Steenokkerzeel, waar ze tot nog toe werden opgevangen. Dat creëert op beide locaties bijkomende capaciteit voor de opsluiting van uitgeprocedeerde mannen. De opening van het centrum is onderdeel van een masterplan dat de regering in mei 2017 goedkeurde om meer plaatsen in de gesloten centra te creëren.