De Tijd reist vier weken door de VS

Van de prestigieuze Trump National Golf Club in Los Angeles tot de grauwe industriestad Scranton in Pennsylvania, de bakermat van Joe Biden. Onze journalist reist de volgende vier weken door de VS om een dwarsdoorsnede te maken van een land dat verdeeld is door ras, corona, economie en geweld.