leading story

De veldslag om het rapport

Moeten we ook de leerkrachten en de scholen punten geven? Nu de kwaliteit van het Vlaams onderwijs daalt, buigen de regeringsonderhandelaars zich over een vorm van centraal examen voor alle Vlaamse leerlingen.