Advertentie
Advertentie

Deal over korting voor aanwerving langdurig werkloze

Met een VDAB die werkzoekenden na twee weken benadert en een RSZ-korting voor bedrijven die langdurig werklozen aanwerven, willen de sociale partners en de Vlaamse regering de krapte op de arbeidsmarkt te lijf gaan. De regering heeft 90 miljoen euro veil voor het werkgelegenheidsakkoord.