leading story

Diploma automatisch geldig in hele Benelux

België, Nederland en Luxemburg gaan het niveau van elkaars diploma’s hoger onderwijs automatisch erkennen. De bevoegde ministers uit de Benelux hebben daarover gisteren een akkoord ondertekend. De automatische erkenning van het niveau moet een obstakel wegwerken om in een ander land van de Benelux te gaan studeren of werk te zoeken. Nu moet men nog erkenningsprocedures doorlopen die in sommige gevallen maanden kunnen duren en enkele honderden euro’s kunnen kosten.