leading story

Drie plannen op tafel voor hervorming liquidatiebonus

Om de geplande belastingverhoging voor de liquidatiebonus te verzachten, liggen drie voorstellen op de onderhandelingstafel van de Zweedse coalitie. Dat vernam De Tijd.