leading story

Elke leerling zijn eigen paspoort met informatie

Er komt een digitaal ‘leerlingenpaspoort’ dat de informatie bundelt waarover scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) beschikken. Dat moet een einde maken aan een hoop overbodig werk voor de scholen en aan de frustratie voor de leerlingen en hun ouders, schrijven de kranten van Mediahuis. Elke school heeft veel informatie over haar leerlingen, maar als die van school veranderen, verhuist die informatie niet mee. Daardoor moeten bijvoorbeeld mensen met kinderen met dyslexie of dyscalculie bijna elk jaar opnieuw hun attesten voorleggen om de juiste steun te krijgen. Of hebben leerkrachten niet meteen zicht op de noden van leerlingen met leermoeilijkheden. Een nieuw decreet legt vast dat scholen en CLB’s informatie over de leerling kunnen uitwisselen. De leerlingen hebben recht op hun privacy en kunnen vragen bepaalde zaken niet te registreren.