EU-landen kunnen Airbnb niet zomaar reguleren

De activiteiten van Airbnb zijn een dienst van de informatiemaatschappij, en dus heeft het bedrijf de vrijheid van dienstverlening. Dat heeft het Europees Hof beslist. Europese lidstaten kunnen het bedrijf dus niet zomaar beperkingen opleggen om de consumentenrechten te beschermen zonder de toestemming van de Europese Commissie.