leading story

EU-parlement op ramkoers over geld voor investeringen

Vanaf morgen onderhandelt het Europees Parlement met de lidstaten over de opzet van een Europees investeringsfonds (EFSI) van 315 miljard euro. Dat overleg belooft moeilijk te worden. Het EU-halfrond zit op ramkoers met de 28 EU-lidstaten over de financiering van het Juncker-fonds. Dat zo’n fonds welkom is, betwist het halfrond niet, wel dat mogelijk middelen worden weggehaald bij andere Europese projecten. Het Juncker-fonds haalt geld op bij privé-investeerders op basis van een garantie van 16 miljard euro op de EU-begroting voor innovatie en onderzoek. Het Europarlement eist tevens meer controle op de benoeming van de bestuurders en de werking van het fonds. Sommige fracties eisten regelrechte politieke inmenging in het fonds, maar die plannen zijn afgeweerd.