Europa kan genderkloof niet dichten

De kloof tussen mannen en vrouwen inzake tewerkstelling, pensioen en loon blijft groot in Europa. De tewerkstellingsgraad van de vrouwen steeg, maar de genderkloof schommelt al vijf jaar rond 11,6 procentpunten.