leading story

Europa keldert Belgische wet detacheringsfraude

De Europese Commissie kraakt het eenzijdige optreden van ons land tegen sociale dumping. België moet de antimisbruikwet aanpassen en verliest een wapen in de strijd tegen sociale fraude.