leading story

Europa opent deur voor online registratie bedrijven

Bedrijven moeten makkelijker kunnen verhuizen naar een andere lidstaat, er samengaan met andere ondernemingen of zichzelf opsplitsen in meerdere EU-landen. De Europese Commissie stelt een online registratie voor om dergelijke ‘europeanisering’ van bedrijven te vergemakkelijken. Volgens de Commissie grijpen bedrijven nieuwe kansen in andere lidstaten niet omdat de nationale regels te veel uiteenlopen of omdat ze terugdeinzen voor administratieve obstakels.