leading story

Europa ‘rehabiliteert' herverpakte leningen

Herverpakte hypotheekleningen waren zeven jaar geleden de oorzaak van de wereldwijde crisis. Nu rehabiliteert Europa die leningen, om zuurstof in de economie te pompen.