leading story

Europa vraagt meer ambitie 100 dagen voor klimaattop Parijs

Over honderd dagen moeten er in Parijs wereldwijde afspraken komen die de opwarming van de aarde een halt toeroepen. De EU-Commissie dringt aan op meer ambitie.