leading story

Europarlement spoort naar concurrentie

De NMBS krijgt vanaf 2018 concurrentie voor het aanbieden van reizigersvervoer op het Belgische spoor. De commissie Transport van het Europees Parlement zet daarvoor het licht op groen.