leading story

‘Europees fiscaal rapport hield geen rekening met taxshift'

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), wijst erop dat de Europese Commissie in haar oordeel over het Belgisch fiscaal beleid nog geen rekening heeft gehouden met de taxshift. In haar rapport dringt de Commissie aan op een échte taxshift. Maar de tekst slaat op de laatste helft van 2014 en de eerste helft van 2015. ‘De cijfers en conclusies houden dus geen rekening met de lastenverschuiving die de regering realiseerde voor de zomer’, aldus Van Overtveldt.