Extra opvang, geen geld voor asielcrisis

Minister van Migratie Maggie Block moet de asielcrisis counteren met extra personeel en bijkomende opvang via de privésector. Dat gebeurt met budgettair kunst- en vliegwerk.